Zajęcia pozalekcyjne

 
Zajęcia pozalekcyjne w Szkole prowadzone są:
- w ramach dodatkowych godzin z Karty Nauczyciela,
- a także w miarę indywidualnych potrzeb uczniów (zajęcia wyrównawcze, przygotowania do egzaminu maturalnego, konkursów, olimpiad).

PLAN ZAJĘĆ 2015/2016

 

Slajd na głównej: 
nie