KRONIKA WYDARZEŃ

_DSC4687-Pano-2.jpg

 

KRONIKA WYDARZEŃ:
ROK SZKOLNY 2019/2020

 
WAKACJE 2019

WRZESIEŃ 2019 CZ.1

WRZESIEŃ 2019 CZ.2

PAŹDZIERNIK 2019 CZ.1

PAŹDZIERNIK 2019 CZ.2

PAŹDZIERNIK 2019 CZ.3

LISTOPAD 2019 CZ.1

LISTOPAD 2019 CZ.2

GRUDZIEŃ 2019

STYCZEŃ 2020

LUTY 2020

MARZEC 2020

KWIECIEŃ 2020

MAJ 2020

CZERWIEC 2020

ROK SZKOLNY 2018/2019
 
 
ROK SZKOLNY 2017/2018

WAKACJE 2017

WRZESIEŃ 2017

PAŹDZIERNIK 2017

LISTOPAD 2017

GRUDZIEŃ 2017

STYCZEŃ 2018

LUTY 2018

MARZEC 2018

KWIECIEŃ 2018

MAJ 2018

CZERWIEC 2018
 

W NASZEJ SZKOLE NAPRAWDĘ WIELE SIĘ DZIEJE!
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu to:

 

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
Zapewniamy najwyższy poziom nauki dzięki starannie dobranej kadrze pedagogów z dużym doświadczeniem, cechującej się entuzjazmem w pracy z młodzieżą, niezwykłą aktywnością i pomysłowością w metodach nauczania.
 
Dbałość o uzdolnionych uczniów
Dbamy o uzdolnionych uczniów, dokonując rozszerzeń programów nauczania z poszczególnych przedmiotów zgodnie z ich zainteresowaniami, a najlepsi uczniowie otrzymują stypendia naukowe.
 
Umiejętność pracy z uczniami, mającymi trudności w nauce
Potrafimy pracować z uczniami o specyficznych trudnościach w uczeniu się i wychowawczymi, respektując w pełni wytyczne wynikające z opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innych zaświadczeń lekarskich.
 
Opieka psychologiczno - pedagogiczna i edukacyjno – terapeutyczna
Zapewniamy wszystkim swoim uczniom profesjonalną i rozbudowaną opiekę psychologiczno – pedagogiczną i edukacyjno – terapeutyczną, realizację ambitnego planu wychowawczego i profilaktycznego, rzetelną opiekę wychowawczą, pedagogiczną i pielęgniarską.
 
Rzetelne przygotowanie się do egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Umożliwiamy staranne i rzetelne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych dzięki szerokiej gamie zajęć fakultatywnych i konsultacji.
 
Nauka języków obcych
Zapewniamy możliwość opanowania na bardzo wysokim poziomie języków obcych (języka angielskiego i niemieckiego), z których zajęcia prowadzone są w grupach dostosowanych do indywidualnych umiejętności i potrzeb uczniów.
 
Szeroka gama zajęć fakultatywnych i konsultacji
Tworzymy ofertę zajęć fakultatywnych i dodatkowych, kierując się przede wszystkim zainteresowaniami i potrzebami uczniów a także oczekiwaniami ich rodziców.
 
Urozmaicone zajęcia sportowe
Zapewniamy uczniom urozmaicone zajęcia sportowe, zgodne z ich oczekiwaniami (siłownia, aerobik, siatkówka, koszykówka, zajęcia lekkoatletyczne, baseny na „Orce”).
 
Rozwój kulturalny
Dbamy o wszechstronny rozwój kulturalny i artystyczny uczniów, czemu służą częste wizyty w bolesławieckich instytucjach kultury, jak również rozbudowana oferta konkursów literackich, artystycznych, zajęć z wiedzy o kulturze i historii sztuki.
 
Aktywna współpraca z rodzicami
Aktywnie współpracujemy z rodzicami, gwarantując pełną i systematyczną informację o postępach dziecka w nauce, jak również wszechstronną pomoc wychowawczo – pedagogiczną.

 
_DSC4684-Pano.jpg

 

Slajd na głównej: 
nie