layer

Wypełnimy lukę w Twojej edukacji

layer

Technik hotelarstwa

layer

Technik rachunkowości

layer

Technik ekonomista

layer

Technik spedytor

24-09-2020
Przypominamy, że z okazji Dnia Języków Obcych organizowanego w najbliższy piątek 25 września 2020 roku odbędzie się Konkurs Leksykalno-Ortograficzny. Jest on planowany o godzinie 9.40 w sali...
24-09-2020
W dniu 22.09.2020 klasy IV brały udział nowej formule wydarzenia jakim był Salon Maturzystów 2020. Takie warunki wymusiła pandemia, ale Salon online dał nowe możliwości spotkania się z...
23-09-2020
21 września odbył się Dzień Integracji klasy 1 PRS.  Ten piękny, słoneczny dzień klasa pierwsza wraz z wychowawcą Małgorzatą Dyr zamieniła w wytężoną pracę w ławkach szkolnych na wspólnie...
22-09-2020
Muzyka często ilustruje wydarzenia codzienne i niecodzienne, wprowadza nastrój w filmach, spektaklach scenicznych, grach, ubarwia uroczystości. Zdarza się, że do muzyki powstają obrazy i...