Kadra pedagogiczna

 

 
     
  
 
      
Antczak Aneta – język polski
Bachusz Piotr – wychowanie fizyczne
Biernat Dorota – przedmioty zawodowe
Brandes Halina - matematyka
Brońska Sylwia – pedagog szkolny
Chomiaczewska Edyta – język niemiecki
Czernatowicz Sylwia – biblioteka
Domowicz Beata – język niemiecki
Domzalski Paweł – język polski, wiedza o kulturze
Dudyńska Joanna – historia, geografia, wos
Gorczyca Edyta – przedmioty zawodowe
Goss Marta – wychowanie fizyczne
Herbut Zbigniew – przysposobienie obronne
Hołyńska-Grzesiak Elżbieta – historia, geografia, wos
Hucał Krystyna- przedmioty zawodowe
Jarosz Danuta - chemia, biologia
Kamińska – Zdunek Agnieszka – matematyka, technologia informacyjna
Kos Aldona - religia, Edukacja dla bezpieczeństwa
Kwiatkowski Artur – wychowanie fizyczne
Lewicka Jolanta – przedmioty zawodowe
Stadnik Magdalena - język angielski
s. Mikołajewicz Anna - religia
Myśliwiec Anna - matematyka
Niezgodzińska Elżbieta – biblioteka, wiedza o kulturze
Nowak Anna – przedmioty zawodowe
Plis Małgorzata – przedmioty zawodowe
Płotnicka Jolanta – przedmioty zawodowe
Rosa Marek – technologia informacyjna
Sikora Barbara – kierownik warsztatów szkolnych, przedmioty zawodowe
Sikora Bogumiła – geografia
Słocka – Przydróżna Laura – przedmioty zawodowe
Smoleńska Barbara – przedmioty zawodowe
Szot Andrzej- wiedza o kulturze, przedmioty zawodowe
Szymecka Ilona – język niemiecki 
Śliwowska Marta – język polski
Tubaj Małgorzata – przedmioty zawodowe
Wiśniewska Wanda - przedmioty zawodowe
Wojtyniak Dorota - przedmioty zawodowe
Zeszutek Magdalena - język angielski
Żuromska Beata - język niemiecki
Emilia Radlak - język angielski
Barbara Zięcina - wos, geografia, historia, przedmioty zawodowe

 

Slajd na głównej: 
nie