Zastępstwa

Szanowni  Państwo!
W ramach projektu  Edukacja Kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego –
od stycznia 2018r. organizowane będą dla uczniów ZSOiZ następujące zajęcia:
1) Język niemiecki / zajęcia dodatkowe – 4 grupy po 8 osób - pani E. Chomiaczewska (2 grupy), pani I. Szymecka (1 grupa)                                                    oraz pani B. Żuromska (2 grupy).
2) Język angielski / zajęcia dodatkowe – 2 grupy po 8 osób - pani G. Słotwińska (1 grupa) oraz pan D. Głaz (1 grupa).
3) Organizator ruchu turystycznego – 1 grupa 10 osób – pani I. Szymecka (+1 grupa 10 osób – kontynuacja)                                     

4) Kurs z zakresu obsługi wózków widłowych - 1 grupa 10 osób

REKRUTACJA NA NOWE ZAJĘCIA !!!
W ramach projektu   –"Czas profesjonalistów" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego dla ZSOiZ na lata 2014 - 2020.
od marca – czerwiec 2018r. organizowane będą dla uczniów następujące zajęcia:
 

  1. Warsztaty planowania i realizacji usług turystycznych  - Lucyna Hajduk - 24 godz. 1 grupa – 20 osób
  2. Obsługa hotelowa z elementami gastronomii hotelowej - Lucyna Hajduk - 16 godz. 1 grupa – 10 osób
  3. Savoir vivre w reklamie - Laura Słocka - Przydróżna -40 godz. 1 grupa – 10 osób, 2 grupa – 9 osób
  4. Bilans księgowy - biuro rachunkowe - Edyta Gorczyca - 24 godz. 1 grupa – 14 osób
  5. Warsztaty z zakresu gastronomii prozdrowotnej –  1 grupa 12 osób

Małgorzata Plis - Lozer - 14 godz,
Anna Nowak - 13 godz,
Krystyna Hucał -13 goidz)
 
 
 
 

ZAJĘCIA SZKOLENIE WOJSKOWE II SEMESTR
 
PONIEDZIAŁEK - 8/9 GODZ. LEKCYJNA  GRUPA I
KLASA – III TE – 2 osoby
KLASA – II TŻ – 7 osób
KLASA  - I TRC – 3 osoby
        
CZWARTEK – 8/9 GODZ. LEKCYJNA GRUPA II
KLASA – I TH - 3 osoby
KLASA – I TŻ – 5 osób
KLASA I TSE – 6 osób

zastępstwa  19.03.2018

Lucyna Hajduk
lekcja opis zastępca uwagi    podpis     
2 2 2TH - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
3 2 2TH - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
4 2 2TH - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
5 1 1THH - Działalność recepcji, 15,L4,Płatne Barbara Smoleńska(Zięcina)    
         
Barbara Sikora
lekcja opis zastępca uwagi    podpis     
1 3 3TRH(1) - Uczniowie przychodzą później      
         
Laura Słocka-Przydróżna
lekcja opis zastępca uwagi    podpis     
1 2 2TRS(3) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
2 2 2TŻ - Działalność gospodarcza w gastronomii, 16,,Niepł Dorota Biernat zamiana zajęcia działalność gospodarcz w gastronomii przeniesiona na 22.03.2018 lekcja 8 za wyposażenie i  zasady bezp. w gastr.  
7 3 3TŻ - Działalność gospodarcza w gastronomii, 23,,Niepł Dorota Biernat zamiana zajęcia działalność gospodarcz w gastronomii przeniesiona na 21.03.2018 lekcja 1 za pracownie planowania  
         
Dorota Wojtyniak
lekcja opis zastępca uwagi    podpis     
1 2 2TRS(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
2 2 2TE - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
3 2 2TE - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
4 2 2TRS(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
5 1 1TRC - Godzina z wychowawcą, 74,L4,Niepł Agnieszka Kamińska-Zdunek zamiana GDDW przeniesiona na 21.03.2018 lekcja 1 za informatykę  
Slajd na głównej: 
nie