Zastępstwa

Szanowni  Państwo!
W ramach projektu  Edukacja Kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego –
od stycznia 2018r. organizowane będą dla uczniów ZSOiZ następujące zajęcia:
1) Język niemiecki / zajęcia dodatkowe – 4 grupy po 8 osób - pani E. Chomiaczewska (2 grupy), pani I. Szymecka (1 grupa)                                                    oraz pani B. Żuromska (2 grupy).
2) Język angielski / zajęcia dodatkowe – 2 grupy po 8 osób - pani G. Słotwińska (1 grupa) oraz pan D. Głaz (1 grupa).
3) Organizator ruchu turystycznego – 1 grupa 10 osób – pani I. Szymecka (+1 grupa 10 osób – kontynuacja)                                     

4) Kurs z zakresu obsługi wózków widłowych - 1 grupa 10 osób

REKRUTACJA NA NOWE ZAJĘCIA !!!
W ramach projektu   –"Czas profesjonalistów" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego dla ZSOiZ na lata 2014 - 2020.
od marca – czerwiec 2018r. organizowane będą dla uczniów następujące zajęcia:
 

  1. Warsztaty planowania i realizacji usług turystycznych  - Lucyna Hajduk - 24 godz. 1 grupa – 20 osób
  2. Obsługa hotelowa z elementami gastronomii hotelowej - Lucyna Hajduk - 16 godz. 1 grupa – 10 osób
  3. Savoir vivre w reklamie - Laura Słocka - Przydróżna -40 godz. 1 grupa – 10 osób, 2 grupa – 9 osób
  4. Bilans księgowy - biuro rachunkowe - Edyta Gorczyca - 24 godz. 1 grupa – 14 osób
  5. Warsztaty z zakresu gastronomii prozdrowotnej –  1 grupa 12 osób

Małgorzata Plis - Lozer - 14 godz,
Anna Nowak - 13 godz,
Krystyna Hucał -13 goidz)
 

ZAJĘCIA SZKOLENIE WOJSKOWE II SEMESTR
 
PONIEDZIAŁEK - 8/9 GODZ. LEKCYJNA  GRUPA I
KLASA – III TE – 2 osoby
KLASA – II TŻ – 7 osób
KLASA  - I TRC – 3 osoby
        
CZWARTEK – 8/9 GODZ. LEKCYJNA GRUPA II
KLASA – I TH - 3 osoby
KLASA – I TŻ – 5 osób
KLASA I TSE – 6 osób

zastępstwa 24.05.2018

Piotr Bachusz
lekcja opis zastępca uwagi    podpis     
1 2 2TRS - Uczniowie przychodzą później      
2 2 2TRS - Uczniowie przychodzą później      
5 2 2TH - Wychowanie fizyczne, SG1,zawody,Płatne Lucyna Hajduk    
6 Wychowanie fizyczne - Uczniowie zwolnieni do domu   gr. 1/2 do domu  
         
Edyta Chomiaczewska
lekcja opis zastępca uwagi    podpis     
1 2 2TŻ(2) - Uczniowie przychodzą później      
4 2 2TŻ(2) - J.niemiecki/j.angielski podstawa, 21,Egz,Niepł Beata Domowicz złączenie grup  
         
Ilona Szymecka
lekcja opis zastępca uwagi    podpis     
3 3 3TRH - Godzina z wychowawcą, 22,Egz,Niepł Aneta Antczak za 1 lekcję, klasa przychodzi godzinę póżniej  

 

Slajd na głównej: 
nie