Zastępstwa

                              

4) Kurs z zakresu obsługi wózków widłowych - 1 grupa 10 osób

REKRUTACJA NA NOWE ZAJĘCIA !!!
W ramach projektu   –"Czas profesjonalistów" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego dla ZSOiZ na lata 2014 - 2020.
od marca – czerwiec 2018r. organizowane będą dla uczniów następujące zajęcia:
 

  1. Warsztaty planowania i realizacji usług turystycznych  - Lucyna Hajduk - 24 godz. 1 grupa – 20 osób
  2. Obsługa hotelowa z elementami gastronomii hotelowej - Lucyna Hajduk - 16 godz. 1 grupa – 10 osób
  3. Savoir vivre w reklamie - Laura Słocka - Przydróżna -40 godz. 1 grupa – 10 osób, 2 grupa – 9 osób
  4. Bilans księgowy - biuro rachunkowe - Edyta Gorczyca - 24 godz. 1 grupa – 14 osób
  5. Warsztaty z zakresu gastronomii prozdrowotnej –  1 grupa 12 osób

Małgorzata Plis - Lozer - 14 godz,
Anna Nowak - 13 godz,
Krystyna Hucał -13 goidz)
 
 

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 

PONIEDZIAŁEK -  27.08.2018

MATEMATYKA -  godz. 9:00  
GASTRONOMIA W PRAKTYCE - ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - godz. 9:00
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO - godz. 10:30 (KLASA II LO)
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - godz. 12:00 (KLASA II LO)
JĘZYK POLSKI - godz. 13:00 (KLASA II LO)

WTOREK - 28.08.2018

JĘZYK NIEMIECKI - godz. 9:00
JĘZYK ANGIELSKI -godz. 11:00
DZIAŁALNIOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA - 9:00
TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM - godz. 10:30

 

Slajd na głównej: 
nie