Zastępstwa

                              
zastępstwa 26.09.2018

 

Jolanta Lewicka
lekcja opis zastępca uwagi    podpis     
2 1 1TŻŻ(2) - Procesy technologiczne w gastronomii A.N złączenie grup  
3 1 1TŻŻ(2) - Procesy technologiczne w gastronomii A.N złączenie grup  
4 1 1TŻŻ(2) - Procesy technologiczne w gastronomii A.N złączenie grup  
5 2 2TŻŻ(2) - Procesy technologiczne w gastronomii M.P-L złączenie grup  
6 2 2TŻŻ(2) - Procesy technologiczne w gastronomii M.P-L złączenie grup  
         
Anna Myśliwiec
lekcja opis zastępca uwagi    podpis     
2 2 2TŻŻ - Matematyka M. P-L za 1 lekcję 27.09.2018  
3 4 4TRH - Matematyka A.A zajęcia w bibliotece  
4 1 1THS - Matematyka A.M za ostatnią lekcję 27.09.2018  
5 1 1TEE - Matematyka S.Cz zajęcia w bibliotece  
6 3 3TH - Matematyka L.H    
7 3 3TRS - Matematyka B.S za 2 lekcję 27.09.2018  
Slajd na głównej: 
nie