Skip to content Skip to navigation

dokumenty

Zagrożenia dopalaczami (kliknij tutaj)

Prezentacja akty prawa wewnątrzszkolnego (kliknij tutaj)

Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły www.szkolawspolpracy.pl/
RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO 

KONTO - 27109019390000000131721253
Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją.
Procedura postępowania w razie zaistnienia wypadku z udziałem ucznia.
Procedura dotycząca udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznejw Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu.