Skip to content Skip to navigation

Informacja o IOD

Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu jest Pan Zbigniew Klessa, tel. 756121734, kontakt mailowy: iod2@powiatboleslawiecki.pl