Skip to content Skip to navigation

LO dla dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to oferta edukacyjna kierowana do osób, które chcą zdobyć wykształcenie średnie.
Słuchaczami LO mogą zostać osoby dorosłe, które są absolwentami branżowej szkoły I stopnia oraz zasadniczej szkoły zawodowej (po gimnazjum oraz ośmioletniej szkole podstawowej). Nauka rozpoczyna się od klasy drugiej i trwa 3 lata (6 semestrów).
Słuchacze w LO realizują treści ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach wyższych (po zdaniu egzaminu maturalnego) lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, które umożliwią zdobycie tytułu technika.
Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie (piątek, sobota).
 
Rozpoczęcie zajęć w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych – 21.10.2022, godzina 15:00, sala 15 (budynek główny ZSOiZ)

Harmonogram zajęć - TUTAJ

Plan zajęć na 25-26..11.2022–  TUTAJ