Skip to content Skip to navigation

zastępstwa

Uczniowie wszystkich klas, którzy nie biorą udziału w zajęciach z religii / etyki – zobowiązani są przebywać w tym czasie w bibliotece pod opieką nauczyciela. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy religia / etyka zorganizowane są na pierwszych lub ostatnich lekcjach – wówczas Uczniowie przychodzą do szkoły później i/lub wychodzą wcześniej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.12.2023

Aneta Antczak
lekcja opis zastępca uwagi   
4 5 5PTE - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 5 5PTE - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
6 2 2TE - Język polski, 203 (23) D. Wojtyniak  
       
Adrian Graczyk
lekcja opis zastępca uwagi   
3 1 1TE(1) - Wychowanie fizyczne, SG3 M. Goss złączenie grup
4 1 1BKC(1) - Wychowanie fizyczne, SG3 A. Kwiatkowski złączenie grup
       
Agnieszka Kamińska-Zdunek
lekcja opis zastępca uwagi   
1 4 4PRS - Uczniowie przychodzą później    
2 5 5PTE - Matematyka rozszerzona, 104 (15) B. Lendzian zajęcia z pedagogiem
3 5 5PTE - Matematyka, 104 (15) D. Wojtyniak  
4 2 2TRS - Matematyka, 104 (15) B. Sikora  
5 3 3PTŻ - Matematyka, 104 (15) P. Domzalski  
6 4 4PTE - Matematyka, 104 (15) I. Śledzińska  
7 1 1TR - zajęcia z wychowawcą, 104 (15) D. Wojtyniak  
       
Jolanta Mazur
lekcja opis zastępca uwagi   
1 1 1TS - Uczniowie przychodzą później    
2 3 3PHS - zajęcia z wychowawcą, 103 (14) B. Smoleńska(Zięcina)  
3 1 1TS(2) - Techniki biurowe i informatyczne, 103 (14) R. Śliwińska złączenie grup
4 1 1TS(2) - Techniki biurowe i informatyczne, 103 (14) R. Śliwińska złączenie grup
5 1 1TE - Praca biurowa, 103 (14) E. Gorczyca  
6 1 1TE - Praca biurowa, 103 (14) J. Golsztajn zajęcia z pedagogiem
       
Jolanta Płotnicka
lekcja opis zastępca uwagi   
2 4 4PTE(2) - Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych, 202 (22) E. Gorczyca złączenie grup
3 4 4PTE(2) - Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych, 202 (22) E. Gorczyca złączenie grup
4 4 4PTE(2) - Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych, 202 (22) E. Gorczyca złączenie grup
6 3 3PTE - Rozliczenia finansowe jednostki organizacyjnej, 202 (22) E. Gorczyca  
7 3 3PTE - Rozliczenia finansowe jednostki organizacyjnej, 202 (22) E. Gorczyca  
       
Emilia Radlak
lekcja opis zastępca uwagi   
1 3 3PTŻ(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 4 4PTH - Język angielski w hotelarstwie, 201 (21) R. Paszko  
4 1 1TE(2) - Język angielski kontynuacja, 201 (21) M. Zeszutek złączenie grup
       
Maciej Sobolewski
lekcja opis zastępca uwagi   
6 3 3PTŻ - Wychowanie fizyczne, SG2 M. Goss  
7 3 3PTŻ - Wychowanie fizyczne, SG2 S. Czernatowicz  
8 1 1TH - Uczniowie zwolnieni do domu    

 

Małgorzata Plis-Lozer
lekcja opis zastępca uwagi   
1 2 2TŻ - Uczniowie przychodzą później    
2 1 1TŻ - Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych, 111 (72) M. Rosiński  
3 2 2TŻ - Zasady żywienia człowieka, 111 (72) B. Lendzian zajęcia z pedagogiem
4 2 2TŻ - Technologia gastronomiczna, 111 (72) M. Sobczak  
5 2 2TŻ - Technologia gastronomiczna, 111 (72) M. Dyr  

4, 5 i 6 lekcja - V PTE - wyjście na spektakl Inny świat / A. Antczak

04.12.2023

Danuta Białek
lekcja opis zastępca uwagi   
1 1 1TS - Uczniowie przychodzą później    
3 2 2TE - Matematyka, 106 (16) M. Sobczak  
4 2 2BKC - Matematyka, 106 (16) E. Chomiaczewska  
5 5 5PGH - Matematyka, 106 (16) A. s.Mikołajewicz za 7 lekcję w środę
6 4 4PTH - Matematyka, 106 (16) M. Rydz  
       
Agnieszka Kamińska-Zdunek
lekcja opis zastępca uwagi   
1 2 2TRS - Uczniowie przychodzą później    
2 4 4PTE - Matematyka rozszerzona, 104 (15) S. Czernatowicz  
3 4 4PRS - Matematyka, 104 (15) M. Dyr za 8 lekcję cała klasa // na 8 lekcji grupa M. Dyr do domu / grupa reklamy - zajęcia zgodnie z planem 
4 1 1TR - Matematyka, 104 (15) B. Sikora  
5 3 3PTŻ - Matematyka, 104 (15) J. Golsztajn zajęcia z pedagogiem
6 5 5PTE - Matematyka, 104 (15) P. Bachusz za 7 lekcję cała klasa // na 7 lekcji grupa P. Bachusza - do domu / grupa A. Kwiatkowskiego - zajęcia zgodnie z planem
7 2 2TRS(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 2 2TRS(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Magdalena Zeszutek
lekcja opis zastępca uwagi   
1 4 4PTŻ(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 2 2TE(2) - Język angielski kontynuacja, 306 (n) E. Chomiaczewska złączenie grup
3 4 4PTE(2) - Język angielski kontynuacja, 306 (n) S. Czernatowicz zjęcia w bibliotece
4 2 2TRS(2) - Język angielski kontynuacja, 306 (n) M. Rydz złączenie grup
5 1 1TS(2) - Język angielski kontynuacja, 306 (n) E. Chomiaczewska złączenie grup