Skip to content Skip to navigation

Projekt "Regionalna gastronomia dla Dolnego Śląska"


Projekt nr FEDS.08.01-IZ.00-0026/23 pn. „Regionalna gastronomia dla Dolnego Śląska”, który realizowany jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.08.01 Dostęp do edukacji.
 
Projekt "Regionalna gastronomia dla Dolnego Śląska"
w ZSOiZ w Bolesławcu
Projekt do którego przystąpiła nasza szkoła - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych   im. H. Sucharskiego w Bolesławcu, realizowany jest od 01 stycznia 2024 do 30 czerwca 2026 roku   w Partnerstwie Województwa Dolnośląskiego z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Powiatem Bolesławieckim oraz Powiatem Lwóweckim.
Projekt skierowany jest do uczniów, którzy kształcą się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz nauczycieli którzy prowadzą kształcenie w ramach tego kierunku.
Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów,  uatrakcyjnienie i zwiększenie efektywności nauczania oraz rozwijanie i dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb dolnośląskiego rynku pracy.
Przygotowane działania w ramach projektu obejmują:
- staże uczniowskie dla 33 uczniów u lokalnych restauratorów z czego już 13 uczniów realizuje staż  w okresie 01.07.2024-31.08.2024,
- realizację kursów/szkoleń/warsztatów, w tym językowych oraz dotyczących „zielonych kompetencji”, podnoszących kompetencje 65 uczniów. Są to:

 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki w gastronomii.
 • Zajęcia rozwijające z j. obcego.
 • Prowadzenie działalności gastronomicznej.
 • Program dietetyczny w żywieniu.
 • Kurs barista.
 • Kurs kelnerski.
 • Kurs produkcja napojów mieszanych.
 • Kurs, zajęcia specjalistyczne z zakresu kuchni regionalnej, lokalnej i międzynarodowej.
 • Zajęcia specjalistyczne z carvingu.
 • Kurs, wykorzystanie roślin w gastronomii.
 • Kuchnia zero waste.

- realizację doradztwa zawodowego dla 65 uczniów;
- realizację kursów/szkoleń/warsztatów podnoszących kompetencję 5 nauczycieli oraz doposażenie pracowni w  szkole. Wybór form wsparcia oraz ich zakres tematyczny dokonany został na podstawie przeprowadzonych w szkołach diagnoz potrzeb. Są to:

 • Kurs – język angielski dla nauczycieli w gastronomii.
 • Studia podyplomowe – psychodietetyka.
 • Kurs barmański- nauczyciel.
 • Kurs kelnerski – nauczyciel.
 • Kurs – zielone kompetencje dla nauczycieli.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia możliwe będzie podniesienie kompetencji uczniów oraz nauczycieli, rozszerzenie nauki w zakresie branży gastronomicznej również doposażenie pracowni gastronomicznych w specjalistyczny sprzęt co spowoduje rozszerzenie zakresu praktycznej nauki zawodu.
W długoterminowej perspektywie projekt przyczyni się do poprawy warunków społecznoekonomicznych szerszej grupy społecznej oraz wpłynie na:
- rozwój wiedzy i poziomu kształcenia,
- umocnienie pozycji i renomy szkoły na rynku edukacyjnym w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez dostosowanie ich do powszechnie obowiązujących standardów i potrzeb rynku pracy,
- zbudowanie platformy współpracy między szkołami branżowymi, lokalnymi pracodawcami a instytucjami samorządowymi,
- poprawę standardu usług edukacyjnych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego wraz z zaspokojeniem potrzeb społecznych związanych z rozwojem gospodarczym województwa,
- poprawę jakości efektywności kształcenia, poprzez jego lepsze dostosowanie do potrzeb gospodarki i rynku pracy, co w przyszłości powinno wpłynąć na spadek bezrobocia.