Skip to content Skip to navigation

Dokumenty

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU
ZAŁĄCZNIK NR 1: REGULAMIN OBOZÓW I WYCIECZEK SZKOLNYCH
ZAŁĄCZNIK NR 2: REGULAMIN ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ
ZAŁĄCZNIK NR 3: REGULAMIN RADY RODZICÓW
ZAŁĄCZNIK NR 4: REGULAMIN ZARZĄDU SZKOŁY
ZAŁĄCZNIK NR 5: REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
ZAŁĄCZNIK NR 6: REGULAMIN WARSZTATÓW SZKOLNYCH
ZAŁĄCZNIK NR 7: REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ UCZNIÓW
ZAŁĄCZNIK NR 8: UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ZAŁĄCZNIK NR 9: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA DOROSŁYCH
ZAŁĄCZNIK NR 10: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
ZAŁĄCZNIK NR 11: REGULAMIN PODWYŻSZANIA PRZEWIDYWANYCH OCEN
Program wychowawczo - profilaktyczny na lata 2019-2024
Szkolny Zestaw Podręczników 2020/2021
Szkolny Zestaw Programów Nauczania rok szkolny 2020/2021
Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją.
Procedura postępowania w razie zaistnienia wypadku z udziałem ucznia.
Procedura dotycząca udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznejw Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu.

Procedura wykorzystywania zapisów monitoringu do wspierania działań wychowawczych.
PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 2020/2021
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH  2020/2021