Skip to content Skip to navigation

Kadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA:
 

mgr inż. Renata Paszko - dyrektor szkoły
mgr  Dorota Wojtyniak– wicedyrektor
mgr Edyta Gorczyca – kierownik kształcenia praktycznego
 
CCI_000012.jpg
 
 

 

 1. Antczak Aneta    Język polski, filozofia , etyka
 2. Bachusz Piotr      Wychowanie fizyczne
 3. Banaszak Dariusz        Przedmioty mechaniczne, Br. II
 4. Białek Danuta     Matematyka
 5. Biernacki Jarosław      EDB, edukacja wojskowa
 6. Chomiaczewska Edyta język niemiecki, doradztwo zawodowe, hotelarstwo
 7. Czernatowicz Sylwia    Biblioteka, język polski
 8. Domowicz Beata Język niemiecki
 9. Domzalski Paweł Język polski, wiedza o kulturze
 10. Dudyńska Joanna        Historia, uzup. Hist.
 11. Dyr Małgorzata  Język niemiecki
 12. Golsztajn Janina Nauczanie wspomagające
 13. Głaz Dariusz       Język angielski, język angielski w hotelarstwie
 14. Gorczyca Edyta  Biuro rachunkowe, doradztwo zawodowe
 15. Goss Marta         Wychowanie fizyczne
 16. Graczyk Adrian  Wychowanie fizyczne, hotelarstwo, gastronomia
 17. Grzęda Agnieszka        Reklama
 18. Hajduk Lucyna  Organizacja pracy w hotelarstwie, pracownia usług dodatkowych w hotelarstwie, ……
 19. Hucał Krystyna  Przedmioty gastronomiczne
 20. Jarosz Danuta     Biologia, chemia, informatyka
 21. Kamińska Dagmara     Historia, wos
 22. Kamińska-Zdunek Agnieszka        Matematyka, informatyka, pracownia reklamy
 23. Klimek Robert    Przedmioty gastronomiczne KKZ
 24. Kruglik Paweł     matematyka, przedmioty ekonomiczne
 25. Ks. Remigiusz Tobera  Religia
 26. Kwiatkowski Artur      Wychowanie fizyczne, informatyka
 27. Lendzian Barbara        Pedagog
 28. Lewicka Jolanta Przedmioty gastronomiczne
 29. Mazur Jolanta    Przedmioty ekonomiczne
 30. Małachowski Daniel     informatyka
 31. Naliwańczyk- Śliwowska Marta     Język polski
 32. Nowak Anna       Przedmioty gastronomiczne, doradztwo zawodowe, spedycja
 33. Orlińska Edyta   Plastyka, przedmioty ceramiczne
 34. Paszko Renata    Przedmioty spedycyjne, doradztwo zawodowe
 35. Plis-Lozer Małgorzata Przedmioty gastronomiczne
 36. Płotnicka Jolanta Przedmioty ekonomiczne
 37. Pomichter Robert         Reklama, marketing , informatyka
 38. Potocka Marta    psycholog
 39. Radlak Emilia     Język angielski
 40. Rewiński Piotr     Przedmioty mechaniczne , Br. II
 41. Rosiński Mateusz Język angielski
 42. Rydz Magdalena Język niemiecki
 43. s. Mikołajewicz Anna   Religia
 44. Sikora Bogumiła Geografia
 45. Smoleńska (Zięcina) Barbara Przedmioty spedycyjne
 46. Smoleńska Barbara     Przedmioty ekonomiczne
 47. Sobczak Monika Przedmioty ekonomiczne
 48. Szostok Agata     Przedmioty budowlane , Br. II
 49. Śliwa Agnieszka  Chemia , biologia
 50. Śliwińska Roksana       Przedmioty ekonomiczne, przedmioty spedycyjne
 51. Wierzchosławski Mariusz      Fizyka
 52. Wojtyniak Dorota        Przedmioty ekonomiczne, reklama, doradztwo zawodowe
 53. Zawada Krzysztof        Przedmioty elektr. II Br.
 54. Zdanek Małgorzata     Przedmioty zawodowe gastronomiczne
 55. Zeszutek Magdalena    Język angielski

.