Skip to content Skip to navigation

Kadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA:
 

mgr inż. Renata Paszko - dyrektor szkoły
mgr  Dorota Wojtyniak– wicedyrektor
mgr Edyta Gorczyca – kierownik kształcenia praktycznego
 
CCI_000012.jpg
 
 

 

 1. Antczak Aneta - język polski, filozofia , etyka
 2. Bachusz Piotr - wychowanie fizyczne
 3. Banaszak Dariusz - przedmioty mechaniczne, Br. II
 4. Białek Danuta - matematyka
 5. Biernacki Jarosław - EDB, edukacja wojskowa
 6. Chomiaczewska Edyta - język niemiecki, doradztwo zawodowe, hotelarstwo
 7. Czernatowicz Sylwia - biblioteka, język polski
 8. Domowicz Beata - język niemiecki
 9. Domzalski Paweł - język polski, wiedza o kulturze
 10. Dudyńska Joanna - historia, uzup. Hist.
 11. Dyr Małgorzata - język niemiecki
 12. Golsztajn Janina - nauczanie wspomagające
 13. Głaz Dariusz - język angielski, język angielski w hotelarstwie
 14. Gorczyca Edyta  Biuro rachunkowe, doradztwo zawodowe
 15. Goss Marta - wychowanie fizyczne
 16. Graczyk Adrian - wychowanie fizyczne, hotelarstwo, gastronomia
 17. Grzęda Agnieszka - reklama
 18. Hajduk Lucyna - organizacja pracy w hotelarstwie, pracownia usług dodatkowych w hotelarstwie
 19. Hucał Krystyna - przedmioty gastronomiczne
 20. Jarosz Danuta - biologia, chemia, informatyka
 21. Kamińska Dagmara - historia, wos
 22. Kamińska-Zdunek Agnieszka   matematyka, informatyka, pracownia reklamy
 23. Klimek Robert - przedmioty gastronomiczne KKZ
 24. Kruglik Paweł - matematyka, przedmioty ekonomiczne
 25. Ks. Karbowiak Artur -  religia
 26. Kwiatkowski Artur - wychowanie fizyczne
 27. Lendzian Barbara - pedagog
 28. Lewicka Jolanta - przedmioty gastronomiczne
 29. Mazur Jolanta - przedmioty ekonomiczne
 30. Małachowski Daniel - informatyka
 31. Naliwańczyk- Śliwowska Marta - język polski
 32. Nowak Anna - przedmioty gastronomiczne, doradztwo zawodowe, spedycja
 33. Orlińska Edyta - plastyka, przedmioty ceramiczne
 34. Paszko Renata - przedmioty spedycyjne, doradztwo zawodowe
 35. Plis-Lozer Małgorzata - przedmioty gastronomiczne
 36. Płotnicka Jolanta - przedmioty ekonomiczne
 37. Pomichter Robert - reklama, marketing , informatyka
 38. Potocka Marta - psycholog
 39. Radlak Emilia - język angielski
 40. Rewiński Piotr - przedmioty mechaniczne , Br. II
 41. Rosiński Mateusz - język angielski
 42. Rydz Magdalena - język niemiecki
 43. s. Mikołajewicz Anna - religia
 44. Sikora Bogumiła - geografia
 45. Smoleńska (Zięcina) Barbara - przedmioty spedycyjne
 46. Smoleńska Barbara - przedmioty ekonomiczne
 47. Sobczak Monika - przedmioty ekonomiczne
 48. Szostok Agata - przedmioty budowlane , Br. II
 49. Śliwa Agnieszka - chemia , biologia
 50. Śliwińska Roksana - przedmioty ekonomiczne, przedmioty spedycyjne
 51. Wierzchosławski Mariusz - fizyka
 52. Wojtyniak Dorota - przedmioty ekonomiczne, reklama, doradztwo zawodowe
 53. Zawada Krzysztof - przedmioty elektr. II Br.
 54. Zdanek Małgorzata - przedmioty zawodowe gastronomiczne
 55. Zeszutek Magdalena - język angielski
 56. Śliwko Ewa - psycholog
 57. Jarząbek Karolina - fizyka

.