Skip to content Skip to navigation

Klasa Wojskowa

CERTYFIKOWANA WOJSKOWA KLASA MUNDUROWA
 
29 kwietnia 2020 r. Minister Obrony Narodowej zatwierdził wykaz szkół zakwalifikowanych do IV Edycji Programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu już trzeci raz zakwalifikował się do programu jako jedyna szkoła w Powiecie Bolesławieckim,  i jako jedna
z siedmiu szkół województwa dolnośląskiego przystępuje od września 2020 r. do kolejnej edycji programu.
Szkolenie wojskowe odbywa się przez trzy semestry.  Projekt ma formę zajęć teoretycznych
i praktycznych, w tym także pięciodniowy obóz szkoleniowy  w warunkach poligonowych.  Zajęcia odbywają przy wsparciu tzw. patronackich jednostek wojskowych i instytucji podległych MON na terenie jednostek i szkoły.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu uczestniczy w realizacji jednolitego, kompleksowego i przede wszystkim spójnego z wymogami wojskowymi programu nauczania, którego efektem są realne korzyści płynące dla uczniów i całego społeczeństwa. Absolwenci szkoły biorący udział w projekcie mogą liczyć na odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej
i przeniesieniem do rezerwy. Mogą również skorzystać z pierwszeństwa  w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej. Są przyjmowani na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach.
Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej i Starostwo Powiatowe w Bolesławcu finansuje zakupu umundurowania,  sprzętu wykorzystywanego do szkolenia oraz prowadzenie zajęć
Całość programu, w którym uczestniczy ZSOiZ koordynuje Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, Akademia Sztuki Wojennej sprawuje nadzór merytoryczny nad procesem edukacyjnym uczniów. Ogromne wsparcie w działaniach szkoła otrzymuje od Starostwa Powiatowego w Bolesławcu jako organu prowadzącego oraz 23 Śląskiego Pułku Artylerii im. gen. Broni Tadeusza Jordan Rozwadowskiego w Bolesławcu.