Skip to content Skip to navigation

Zaproszenie na II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Rynku Pracy

Zapraszamy wszystkich chętnych  do udziału w II Powiatowym Konkursie Wiedzy o Rynku Pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych liceum, technikum.
Etap szkolny konkursu odbędzie się na 13.03.2024 r. Zapisy u nauczycieli przedmiotów ekonomicznych.
Regulamin konkursu oraz zagadnienia dotyczące konkursu dostępne są na Classroomie kod lubyuac
 
Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu. Współorganizatorem konkursu jest Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu. II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Rynku Pracy adresowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum i szkół branżowych z terenu powiatu bolesławieckiego.
Głównym celem konkursu jest kształtowanie aktywnej postawy młodych ludzi wobec życia zawodowego poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości osób młodych na temat rynku pracy, jego realiów, wymagań, sposobów poruszania się po nim, instytucji rynku pracy.
Wszystkie etapy konkursu obejmują wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z podstaw przedsiębiorczości liceum, technikum i szkół branżowych.
 
 

Typ: 
Zwykła