Skip to content Skip to navigation

Wolontariat

.

Slajd1.JPG                 

                                                                                                                                     

                                   Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela
 Jan Paweł II (Przesłanie Papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu)

 

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.
 
Uczniowie w naszej szkole są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.
 
Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.
 
Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANEGO PROGRAMU:
 1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
 2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu
 3. Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza.
 4. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.
 6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 7. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
 8. Nauka samorządności.
 9. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz wolontariatu.
 10. Prowadzenie tablic z informacjami o działaniach komisji ds. wolontariatu.
 11. Współpraca z gimnazjami w realizacji działań.
     
 DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU ZSOIZ W BOLESŁAWCU- PREZENTACJA

.