Skip to content Skip to navigation

Za nami etap okręgowy V Ogólnopolskiej Olimpiady Logistyczno- Spedycyjnej

5 marca 2021 roku Kornelia Podkowicz (3THS) Kacper Bettin  (3THS) reprezentowali Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w etapie okręgowym V Ogólnopolskiej Olimpiady Logistyczno – Spedycyjnej.  
Cele olimpiady jest zainteresowanie uczniów szkół ponadpodstawowych problematyką spedycyjną i logistyczną, upowszechnienie wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie kompetencji społecznych w zakresie transportu, spedycji i logistyki oraz poszerzanie nauczanych treści ponad podstawy programowe kształcenia w zawodzie technika spedytora, technika logistyka, technika eksploatacji portów i terminali oraz magazyniera-logistyka.
Adresatami olimpiady są uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, w szczególności uczniowie kształcący się w zawodach   technik   logistyk,   technik   spedytor,   technik   eksploatacji   portów   i   terminali, magazynier-logistyk.
Ze względu na sytuacje pandemiczną etap okręgowy w roku szkolnym 2020/2021 odbył się   w formie zdalnej. Uczestnicy w ciągu 45 minut musieli rozwiązać test wielokrotnego wyboru składający się ze szczegółowych pytań dotyczących logistyki i spedycji.
Wyniki poznamy w połowie marca. Nie pozostaje nam nic innego jak trzymać kciuki za jak najlepsze wyniki.