Skip to content Skip to navigation

Kevin Błaszczyk i Kacper Mosorka laureatami ogólnopolskiego projektu Sejm Dzieci i Młodzieży.

Projekt ten to wspólna inicjatywa Kancelarii Sejmu, Instytutu Pamięci Narodowej i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ma on za zadanie promować wśród młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych ideę parlamentaryzmu oraz zainteresowanie historią i współczesnością naszej Ojczyzny. W tym roku zadanie projektowe dotyczyło postaci Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Uczestnicy musieli przygotować pracę literacką, plastyczną lub multimedialną, która odpowiadałaby na postawione w temacie pytanie :Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?  Esej, który przygotowali uczniowie I TŻ  Kevin Błaszczyk i Kacper Mosorka był próbą oceny  czy postać Prymasa i Jego nauczanie są znane ludziom urodzonym prawie sto lat później. Wnioski umieszczone w pracy oparte zostały na materiale .którego dostarczyła specjalnie przygotowana ankieta. Całość projektu spotkała się z uznaniem i wysoką oceną komisji weryfikującej nadesłane prace. Nasze gratulacje!