Skip to content Skip to navigation

Światowy Dzień Turystyki 27 września 2021r

.

 (World Tourism Day, WTD)
 
Święto turystyki obchodzone corocznie 27 września, ustanowione zostało  przez wyspecjalizowaną organizację ONZ (UNWTO -  United Nations World Tourism Organization). Polska jest jej członkiem od 1975 roku. W 1979 decyzją UNWTO uchwalono Światowy Dzień Turystyki.
Pandemia COVID-19 miała ogromny wpływ na społeczeństwa  i gospodarki na całym świecie. Uderzyła w kraje rozwinięte, jak i rozwijające się. Ponowne uruchomienie turystyki pomoże ożywić rozwój wielu państw i społeczeństw.
W związku z tym UNWTO wyznaczyła Światowy Dzień Turystyki 2021 jako dzień skupienia się na turystyce na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. To okazja do spojrzenia poza statystyki turystyczne i uznania, że ​​za każdą liczbą stoją  ludzie. UNWTO zaprasza swoje państwa członkowskie, a także państwa inne, siostrzane agencje ONZ, przedsiębiorstwa i osoby prywatne do świętowania wyjątkowej zdolności turystyki do zapewnienia, że ​​nikt nie zostanie pominięty, gdy świat zaczyna się ponownie otwierać i patrzeć w przyszłość.
Z okazji Światowego Dnia Turystyki  odbędzie się konkurs ze znajomości polskich i europejskich miast. Jest to zabawa polegająca na rywalizacji w wybranych grupach  klasowych oraz możliwość propagowania turystyki krajowej i zagranicznej.

 
Prezentacja5.jpg

 

Typ: 
Zwykła