Skip to content Skip to navigation

„Godzina dla MŁODYCH GŁÓW" - podziękowania.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

 

 

z wielką radością chcielibyśmy wyrazić naszą ogromną wdzięczność za Wasze zaangażowanie, wkład i przede wszystkim – zaufanie okazane podczas przeprowadzania w Naszej szkole 1. edycji programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW" realizowanego przez Fundację UNAWEZA. Wasza determinacja i oddanie były kluczowe dla przeprowadzenia programu, którego celem jest wspieranie zdrowia psychicznego wszystkich młodych głów!

Dzięki Waszemu zaangażowaniu, mogliśmy dotrzeć do wielu młodych osób, oferując im cenne wsparcie i narzędzia do radzenia sobie z wyzwaniami dotyczącymi tak ważkiego i zarazem delikatnego tematu jakim jest zdrowie psychiczne. To właśnie dzięki Wam program ten stał się źródłem nadziei i inspiracji dla wielu uczniów – jak również, mamy nadzieję – Was samych.

Zgodnie z wynikami ewaluacji 74,5% przebadanych uczniów deklaruje, że po zajęciach z programu wie, jak pomóc innej osobie, gdy czuje smutek lub strach, z którymi sobie nie radzi. Z kolei aż 65% uczniom zdarzyło się zauważyć, że ktoś może mieć problem ze swoimi emocjami i porozmawiać o tym, a 92% rodziców cieszy się, że program jest realizowany w szkołach ich dzieci. Pełna ewaluacja projektu już niedługo będzie dostępna do pobrania na stronie naszego projektu: mlodeglowy.pl. W ewaluacji brało udział 26 450 uczniów, czyli 5,6% uczniów ze szkół, w których realizowany był program, a badanie ewaluacyjne było prowadzone w 57,3% szkół w których realizowany był program.

 

Pozdrawiamy, 

 

 Katarzyna Salamon-Bobińska

Koordynatorka województwa dolnośląskiego

ds. Programu Profilaktycznego Godzina dla Młodych Głów

 

Edyta Chomiaczewska

koordynatorka programu w ZSOiZ
 

daf9a440-e001-487b-b4b7-5958e25a3522.jpg

 

Typ: 
Zwykła