Skip to content Skip to navigation

„Pukam do drzwi kamienia”- szkolny konkurs plastyczno-literacki na wyklejankę w stylu Wisławy Szymborskiej i limeryk.

.

#rokszymborskiej
 
Rok 2023 jest rokiem wyjątkowym dla humanistów, bowiem przypada w nim setna rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej. Z tej okazji serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym konkursie plastyczno – literackim w dwóch kategoriach do wyboru: na najciekawszą „wyklejankę” oraz na najoryginalniejszy limeryk.
 
Kategoria I: Wyklejanki - inaczej kolaże, które polska noblistka, z powodu zbyt małego wyboru kartek pocztowych dostępnych w sprzedaży, zaczęła robić na przełomie lat 60. i 70. Szymborska tworzyła je z wielkim zaangażowaniem z rozsianych po całym mieszkaniu wycinków z gazet i wysyłała bliskim. To pełnoprawne dzieła sztuki, które mogą spełniać kaprysy najoryginalniejszej i najbardziej kreatywnej wyobraźni twórcy.
 
Tematyka: Praca inspirowana wybranym przez siebie wierszem Noblistki, format A5, A4, lub A3 - nie chcemy Was ograniczać, technika oparta na wycinankach z magazynów, gazet starych i nowych, ulotek reklamowych i kleju. Może być zabawnie, groteskowo, absurdalnie, strasznie lub wzruszająco – Ty dokonujesz wyboru.
 
Przykładowe wyklejanki poetki znajdziecie w wyszukiwarce po wpisaniu hasła „Szymborska wyklejanki”.
 
Kategoria II: Limeryk - czyli ukochana przez Szymborską forma wiersza. To niewielkich rozmiarów, pięciowersowy, żartobliwy wierszyk o ściśle określonej budowie i układzie rymów aabba. W treści powinny pojawić się stałe elementy fabuły:
 
pierwszy wers wprowadza bohatera i miejsce akcji;
w drugim wersie następuje zawiązanie akcji, może być wprowadzony drugi bohater;
wersy trzeci i czwarty, które są krótsze od pozostałych, to zasadnicza akcja, zdarzenie;
w wersie piątym – ostatnim następuje rozwiązanie, często nonsensowne, zabawne, zaskakujące.
 
Przykłady limeryków Wisławy Szymborskiej:
 
Pewien działacz imieniem Mao
narozrabiał w Chinach niemao
Dobrze o nim pisao
usłużne „Żenmin Żypao”,
Bo się bardzo tego Mao bao.
 
i:
 
Pewien Juhas z Pęksowego Brzyzku
ujrzał przyszłość w proroczym błysku:
szumi piknie Dunajec,
a na mostku baca Kitajec
Jasinecka pierze po pysku.
 
 
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – LITERACKIEGO NA WYKLEJANKĘ I LIMERYK
 
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu.
2. Celem konkursu jest: upamiętnienie twórczości poetki Wisławy Szymborskiej, promowanie czytelnictwa i działalności twórczej uczniów.
3. Konkurs jest adresowany do uczniów ZSOiZ w Bolesławcu.
4. Przedmiotem konkursu jest napisanie ciekawego, zabawnego, oryginalnego limeryku lub wykonanie wyklejanki typu kolaż.
5. Utwory i prace muszą być samodzielne i niepublikowane nigdzie wcześniej.
6. Materiały konkursowe powinny być wydrukami komputerowymi w przypadku wierszy i oryginalnymi pracami plastycznymi.
7. Prace powinny zawierać na odwrocie następujące dane:
    - imię i nazwisko autora,
    - nazwę szkoły oraz klasę,
8. Prace plastyczne (nierolowane, nieskładane) oraz wydrukowane limeryki należy przynieść do biblioteki szkolnej do końca stycznia 2023 roku.
9. Wszelkie zgłoszenia dokonane po 31.01.2023 r. nie będą rozpatrywane.
10. Oceny prac dokona komisja konkursowa w składzie:
- Sylwia Czernatowicz (nauczyciel bibliotekarz, polonista);
- Edyta Orlińska (nauczyciel plastyki);
- Paweł Domzalski (polonista).
11. Przy ocenie prac pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria: spełnienie wymogów gatunkowych limeryku lub technika wyklejanki, oryginalność, dowcip, wysoki poziom artystyczny, poprawność językowa i stylistyczna w przypadku wiersza.
12. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10.02.2023 r. Prace plastyczne zostaną zaprezentowane w bibliotece na wernisażu pokonkursowym. Uczniowie otrzymają oceny z plastyki, wiedzy o kulturze oraz języka polskiego.
Typ: 
Zwykła