Skip to content Skip to navigation

„TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”

Dnia 19 marca 2021 roku odbył się Ogólnopolski Konkurs „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO” dla uczniów szkół ponadpodstawowych organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.
 
Ogromnie cieszy nas fakt, że do konkursu zgłosiło się bardzo dużo uczniów naszej szkoły, którzy wykazali się chęcią przygotowania do konkursu i poszerzenia wiedzy na temat Niemiec, pomimo bardzo szerokiego zakresu wymagań.
 
W szranki stanęły następujące drużyny:
 
1. Kornelia Przybylska, Paulina Kadysz, Zuzanna Orlak  z klasy 2PGH
2. Aleksandra Schroeder, Agata Zawada, Anna Paczosik  z klasy 3THS
3. Sandra Bińczycka, Klaudia Podburaczyńska, Kamila Stolarczyk z klasy  3THS           
4. Milena Ziemska 3THS, Maciej Michałowicz 3THS, Bartłomiej Nakonieczny  z klasy 3THS
5. Julia Pranić, Agnieszka Gawron, Wioletta Rudnicka z klasy 4TH/TSE
6. Anna Jadach, Kaja Antos, Honorata Grabowska z klasy 2PTE
7. Szymon Fita, Bartosz Graczyk, Marta Gąsior z klasy 2GTE
8. Wiktoria Drozdek, Wiktoria Rościszewska, Weronika Zdunek z klasy 2GRS/2GTŻ

Jednocześnie z ogromną przykrością informujemy, że decyzją Zarządu Głównego PSNJN, ze względu na techniczne niedogodności, które miały miejsce zarówno w pierwszej, jak i drugiej wersji I etapu konkursu VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO” dla uczniów szkół ponadpodstawowych zostaje przeniesiona na następny rok szkolny. Organizatorzy zapewniają, że uczniowie, którym udało się ukończyć test otrzymają dyplom ukończenia I etapu, a uczniom, którym technika na to jednak nie pozwoliła, zostaną wysłane dyplomy za udział w konkursie.  W związku z tą wyjątkową sytuacją każdy z uczniów, biorących udział w pierwszej jaki drugiej turze otrzymuje ocenę celującą za aktywność z języka niemieckiego.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim zespołom za zaangażowanie, cierpliwość i wytrwałość zarówno podczas pierwszej jak i drugiej tury. Liczymy na Wasz aktywny udział w przyszłym roku szkolnym.

Typ: 
Zwykła