Skip to content Skip to navigation

12 uczniów i 2 nauczycieli z Certyfikatami VCC

W ramach projektu „Pierwszy krok” czyli cyfrowe rozwiązania w kształceniu zawodowym uczniów Powiaty Bolesławieckiego 12 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących                        i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego oraz 2 nauczycieli odbyło 60 godziny kurs z zakresu „Programowania i obsługi procesu druku 3D”.
Druk 3D to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin. Pierwotnie technologia ta miała zastosowanie przede wszystkim w  przemyśle i była bardzo droga. Aktualnie drukarki 3D są obecnie nie tylko w dużych zakładach produkcyjnych, ale też w sektorze średnich                  i małych przedsiębiorstw a także coraz częściej trafiają do gospodarstw domowych. Służą przede wszystkim do prototypowania, ale też badań, testów funkcjonalnych czy niskoseryjnej produkcji elementów finalnych. Druk 3D znajduje zastosowanie w architekturze, motoryzacji, przemyśle lotniczym, w branży jubilerskiej, medycynie, ale także w budownictwie czy cukiernictwie i z całą pewnością wkrótce podbije kolejne dziedziny gospodarki.
Posiadacz certyfikatu z zakresu programowania i obsługiwania procesu druku 3D:

  • jest gotowy do samodzielnego działania w zakresie stosowania techniki druku 3D            w celu wytwarzania obiektów fizycznych na podstawie dostarczonych modeli komputerowych,
  • charakteryzuje technologie oraz maszyny wykorzystywane w procesach druku 3D,
  • na podstawie dostarczonego modelu komputerowego CAD 3D przygotowuje proces wydruku obiektu,
  • korzysta z dokumentacji technicznej 2D i 3D obiektu,
  • dobiera parametry procesu druku 3D,
  • przygotowuje drukarkę 3D do realizacji procesu zgodnie z wybraną technologią,
  • określa potencjalny wpływ warunków środowiska, zdarzeń losowych oraz usterek drukarki obiektu,
  • uruchamia drukarkę, monitoruje przebieg procesu druku oraz podejmuje czynności zmierzające do finalizacji tego procesu,
  • wszystkie czynności wykonuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Serdecznie gratulujemy !!!!!

ac0a9680-6c9c-439c-8471-0e55394856a6.jpeg

364187c7-a1d5-478c-a644-3255b184b01f.jpeg

b4ea8270-3eda-414c-80e1-078a90841f65.jpeg

34424c6e-e947-466d-b689-6d90b0f7d988.jpeg

4fe3f19f-dc24-49a3-99f7-e81fdb646684.jpeg

6f188145-2f11-4b2c-a0cc-2fe06777146b.jpeg

 

Typ: 
Zwykła