Skip to content Skip to navigation

46. Olimpiada Języka Angielskiego

.

4 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. majora Henryka Sucharskiego odbyła się 46. Olimpiada Języka Angielskiego. Test rozpoczął się o godzinie 9:00, a udział w Olimpiadzie wzięło niemalże 30 uczniów z różnych klas naszej szkoły. Za organizację wydarzenia odpowiadał pan Dariusz Głaz wraz z pomocą pozostałych anglistów. Dziękujemy bardzo za liczny udział. Wyniki niebawem.
 
Organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu.
 
W zawodach olimpiady języka angielskiego mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz uczniowie ponadpodstawowych szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości. W olimpiadzie mogą również uczestniczyć – za zgodą Komitetu Głównego – laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych – realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.
 
Celem Olimpiady Języka Angielskiego jest rozwijanie pasji i kształtowania umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowania aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej poprzez:
1/ budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań językiem angielskim,
2/ rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy uczniów o krajach angielskiego obszaru językowego,
3/ stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą,
4/ stwarzanie większej grupie uczniów możliwości odnoszenia sukcesu na poziomie lokalnym i regionalnym przez upowszechnianie udziału młodzieży w kolejnych etapach olimpiady
5/ prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych
6/ unowocześnianie Olimpiady poprzez wprowadzanie nowoczesnych, atrakcyjnych narzędzi wspierających ją i umożliwiających jej realizację (interaktywny serwis internetowy będący informacyjno-edukacyjną platformą Olimpiady)
7/ lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych,
8/ rozszerzenie współdziałania nauczycieli akademickich z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej,
9/ doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z młodzieżą uzdolnioną
10/ udzielenie wsparcia uczniom i nauczycielom poprzez organizację i realizację projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Akademia Olimpijczyka”
 
Eliminacje są trzystopniowe:
I stopień – zawody szkolne
II stopień – zawody okręgowe
III stopień i zawody centralne.
IMG_0663 (Copy).jpg

IMG_0662 (Copy).jpg

IMG_0664 (Copy).jpg

IMG_0665 (Copy).jpg

IMG_0666 (Copy).jpg

IMG_0668 (Copy).jpg

IMG_0660 (Copy).jpg
.

Typ: 
Zwykła