Skip to content Skip to navigation

46. Olimpiada Języka Niemieckiego

.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 46 Olimpiadzie Języka Niemieckiego. Eliminacje szkolne: odbędą się 4. listopada 2022 r. w godz. 10.00 – 11.30 i będą trwały 2 godziny lekcyjne (90 minut). Olimpiada przeprowadzana jest trzystopniowo:

1. stopień – eliminacje szkolne
2. stopień – eliminacje okręgowe
3. stopień – finał Olimpiady
 
Podstawowym celem Olimpiady Języka Niemieckiego jest zainteresowanie młodzieży językiem niemieckim, wartościami kulturowymi niemieckiego obszaru językowego oraz poznanie kultury, literatury krajów niemieckiego obszaru językowego. Pogłębienie wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego ma służyć utrwaleniu pokojowego współistnienia pomiędzy narodami naszego kontynentu, lepszemu zrozumieniu odmiennych wartości kulturowych, wyjaśnieniu ich rozwoju i znaczenia dla wspólnego kształtu polityczno-geograficznego tego obszaru.
Ważnym celem, jaki ma spełniać Olimpiada, jest aktywizacja uczniów, by poprzez celowe zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy, przygotowując się tym samym znacznie lepiej do samodzielnego studiowania.
W Olimpiadzie Języka Niemieckiego uczestniczyć mogą uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych: szkół ponadgimnazjalnych, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.
Osoby chętne do wzięcia udziału w Olimpiadzie proszone są o zgłaszanie się do nauczycieli języka niemieckiego.

.

Typ: 
Zwykła