Skip to content Skip to navigation

47 Olimpiada Języka Angielskiego

.

4 listopada 2022 roku odbędzie się 47 Olimpiada Języka Angielskiego, organizowana przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego.
 
Olimpiada, w formie testu pisemnego odbędzie się o godzinie 9:00, potrwa 60 minut.
 
Stosowane przez Olimpiadę testy pisemne oceniają znajomość języka pod względem poprawności formalnej. Sprawność komunikatywna kandydatów jest jednym z elementów oceny na egzaminie ustnym w II i III etapie. Używanie testów poprawności formalnej, a nie testów komunikatywnych, wynika z samej istoty olimpiady językowej – stanowi ją współzawodnictwo, którego celem jest wyłonienie grupy najlepszych i uszeregowanie ich w kolejności miejsc. Dodatkowym argumentem na rzecz stosowania testów poprawności są kryteria praktyczności i rzetelności oceny testu – w porównaniu z testami komunikatywnymi, testy formalne są bardziej praktyczne i znacznie łatwiejsze do rzetelnej oceny.
Na etapie szkolnym test składa się z 60 punktów, podzielonych po połowie między gramatykę i słownictwo. Od lat wykorzystuje się w nim standardowe techniki używane w testach szkolnych: transformacja i parafraza zdań lub fraz, wstawianie, wielokrotny wybór i tłumaczenie. Wobec stale rosnącej liczby uczestników, konkurencja na tym etapie jest bardzo silna co oznacza, iż nawet dobry uczeń może mieć kłopoty z awansem.
 
Więcej informacji i przykładowe testy na oficjalnej stronie organizatora https://oja.wsjo.pl/
 
Zapisy u nauczycieli języka angielskiego najpóźniej do 14 października.

.

 
 

Typ: 
Zwykła