Skip to content Skip to navigation

aktualności

BEZPŁATNY KURS KWALIFIKACYJNY
 W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH
W BOLESŁAWCU!!!

 
2 lutego 2024 r. o godz. 15.00 w sali 202- spotkanie organizacyjne dotyczące kursu EKA.05 „Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych
i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych”.
 
Przedmioty realizowane na kursie:

1.Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
2.Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3.Bezpiczeństwo i higiena pracy
4Język niemiecki zawodowy

Część praktyczna przedmiotów realizowana będzie na programach Insert: Gratyfikant i Rachmistrz oraz programie Płatnik. 
Łączna liczba godzin kursu: 352 godz.
Kurs zaczyna się: 02.02.2024 r. godz. 15.00 (sala 202)- spotkanie organizacyjne, a kończy 11.04.2025 r.
Przewidywane terminy zajęć w I semestrze: 02.02.2024 r..; 16.02.2024 r.; 17.02.2024 r.; 01.03.2024 r.; 02.03.2024 r. 15.03.2024 r.; 12.04.2024 r.; 13.04.2024 r. 26.04.2024 r.;27.04.2024 r.; 10.05. 2024 r.; 11.05.2024 r.; 07.06.2024 r. 
Kolejne zajęcia od września!
Osoby zainteresowane bezpłatnymi kursami zapraszamy do składania deklaracji  osobiście
 w siedzibie CKU w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ulicy Komuny Paryskiej 6 w Bolesławcu (tel. 75 732 4009, 75 732 3983) lub  e-mailowo: zsoiz1@poczta.onet.pl
 

BEZPŁATNE KURSY KWALIFIKACYJNE
 W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU!!!

              Centrum Kształcenia Ustawicznego, organizuje nabór na bezpłatne kursy:
EKA.05 „PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH I GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH” oraz EKA.07 „PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI”. Kursy przeznaczone są dla osób pełnoletnich- bezrobotnych, pracujących, studiujących, mających wykształcenie podstawowe, zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe oraz obcokrajowców.
Nauka na kursie jest bezpłatna.
Słuchacz, po ukończonym kursie, otrzyma zaświadczenie potwierdzające zdobytą wiedzę
i umiejętności. Będzie miał również możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
 
Zajęcia o charakterze praktycznym będą prowadzone stacjonarnie, a teoretyczne częściowo on-line.
Planowane rozpoczęcie kursów- 2 lutego 2024 r.
 
Osoby zainteresowane bezpłatnymi kursami zapraszamy do składania deklaracji  osobiście
 w siedzibie CKU w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ulicy Komuny Paryskiej 6 w Bolesławcu (tel. 75 732 4009, 75 732 3983) lub  e-mailowo: zsoiz1@poczta.onet.pl
Termin składania deklaracji upływa:  12.01.2024 r.
 

BEZPŁATNY KURS KWALIFIKACYJNY W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU!!!

              Centrum Kształcenia Ustawicznego, organizuje nabór na bezpłatny kurs- SPL.01 Obsługa magazynów w zawodzie technik logistyk. Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich- bezrobotnych, pracujących, studiujących, mających wykształcenie podstawowe, zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe oraz obcokrajowców.

Nauka na kursie jest bezpłatna.

Słuchacz, po ukończonym kursie, otrzyma zaświadczenie potwierdzające zdobytą wiedzę
i umiejętności. Będzie miał również możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
 
Zajęcia o charakterze praktycznym będą prowadzone stacjonarnie, a teoretyczne częściowo
on-line.
Planowane rozpoczęcie kursu- 6 października 2023 r. (sala nr 202).
 
Osoby zainteresowane bezpłatnymi kursami zapraszamy do składania deklaracji  osobiście
 w siedzibie CKU w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ulicy Komuny Paryskiej 6 w Bolesławcu (tel. 75 732 4009, 75 732 3983) lub  e-mailowo: zsoiz1@poczta.onet.pl
Termin składania deklaracji upływa:  20.09.2023 r.

 
Typ: 
CKU