Skip to content Skip to navigation

BEZPŁATNY KURS KWALIFIKACYJNY W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

BEZPŁATNY KURS KWALIFIKACYJNY
 W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU!!!

 

              Centrum Kształcenia Ustawicznego, organizuje nabór na bezpłatny kurs:
EKA.05 „PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH I GOSPODARKI FINANSOWEJ”.  Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich- bezrobotnych, pracujących, studiujących, mających wykształcenie podstawowe, zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe oraz obcokrajowców.
Nauka na kursie jest bezpłatna.
Słuchacz, po ukończonym kursie, otrzyma zaświadczenie potwierdzające zdobytą wiedzę
i umiejętności. Będzie miał również możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
Przedmioty realizowane na kursie:

1.Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
2.Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
3.Bezpiczeństwo i higiena pracy
4Język niemiecki zawodowy
Część praktyczna przedmiotów realizowana będzie na programach Insert: Gratyfikant i Rachmistrz oraz programie Płatnik. 
Łączna liczba godzin kursu: 352 godz.
Kurs zaczyna się: 02.02.2024 r. godz. 15.00 (sala 202), a kończy 11.04.2025 r.
Przewidywane terminy zajęć w I semestrze: 02.02.2024 r.; 03.02.2024 r.; 16.02.2024 r.; 17.02.2024 r.; 01.03.2024 r.; 02.03.2024 r. 15.03.2024 r.; 12.04.2024 r.; 13.04.2024 r. 26.04.2024 r.; 10.05. 2024 r.; 11.05.2024 r.; 07.06.2024 r. 
Kolejne zajęcia od września!

Planowane rozpoczęcie kursu EKA.05 - 2 lutego 2024 r. godz. 15.00 (sala 202).
Osoby zainteresowane bezpłatnymi kursami zapraszamy do składania deklaracji  osobiście
 w siedzibie CKU w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ulicy Komuny Paryskiej 6 w Bolesławcu (tel. 75 732 4009, 75 732 3983) lub  e-mailowo: zsoiz1@poczta.onet.pl

Typ: 
Zwykła