Skip to content Skip to navigation

Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w CKU

.

BEZPŁATNY KURS KWALIFIKACYJNY W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU!!!

 

              Centrum Kształcenia Ustawicznego, organizuje nabór na bezpłatny kurs- SPL.01 Obsługa magazynów w zawodzie technik logistyk. Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich- bezrobotnych, pracujących, studiujących, mających wykształcenie podstawowe, zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe oraz obcokrajowców.

Nauka na kursie jest bezpłatna.

Słuchacz, po ukończonym kursie, otrzyma zaświadczenie potwierdzające zdobytą wiedzę
i umiejętności. Będzie miał również możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
 
Zajęcia o charakterze praktycznym będą prowadzone stacjonarnie, a teoretyczne częściowo
on-line.
Planowane rozpoczęcie kursu- 6 października 2023 r. (sala nr 202).
 
Osoby zainteresowane bezpłatnymi kursami zapraszamy do składania deklaracji  osobiście
 w siedzibie CKU w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ulicy Komuny Paryskiej 6 w Bolesławcu (tel. 75 732 4009, 75 732 3983) lub  e-mailowo: zsoiz1@poczta.onet.pl
Termin składania deklaracji upływa:  20.09.2023 r.

.

 
Typ: 
Zwykła