Skip to content Skip to navigation

BRĄZOWA TARCZA DLA NASZEJ SZKOŁY!

Ranking LOGO

.

Corocznie w styczniu Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłasza ranking szkół średnich. Pod uwagę brane są wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych, wyniki egzaminów zawodowych oraz sukcesy szkoły w olimpiadach.
Kryteria Rankingu Techników 2023 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).
 
Informujemy, iż w tegorocznym rankingu Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego  uplasowało się na 22. miejscu na Dolnym Śląsku, 472 miejsce w rankingu głównym w Polsce, otrzymując znak jakości „Brązowa szkoła”.
 
Gratulujmy osiągnięcia uczniom, rodzicom oraz nauczycielom.
Typ: 
Zwykła