Skip to content Skip to navigation

Budowanie zespołu dla szkoły

.

   W dniu 01.10.2021 r. odbyła się lekcja, podczas której nauczycielka matematyki, pani Agnieszka Kamińska-Zdunek, budowała kontrakt klasowy z uczniami klasy 3GTE. Uczniowie wylosowali składy grup, a następnie na karteczkach wypisywali swoje lęki szkolne i  towarzyszące im na lekcjach obawy. Karteczki zbierali do jednego pojemnika, zwanego Strach w kapeluszu, wymieszali je i puszczali kapelusz w ruch (grupa siedziała w kręgu). Każdy po kolei wyciągał kartkę, czytał o czyimś lęku i starał się opowiedzieć, jak rozumie ten lęk. Zadanie to pozwoliło na refleksję i prowadziło grupę do kolejnego kroku, jakim było ustalenie zasad współpracy. Na koniec lekcji grupa wraz z nauczycielką wypracowała kontrakt klasowy, który zawisł w sali nr 15 i będzie przypominał, w trudnych momentach, o wspólnym celu i zasadach.
Lekcja ta powstała po kursie „Kreatywny zespół szkolny” finansowany ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+ typ akcji KA101 - Mobilność kadry edukacji szkolnej, z obszaru „Budowanie zespołu dla szkół”, w którym uczestniczyła pani Agnieszka Kamińska-Zdunek. Nauczycielka uczyła się tam, jak przestrzeń szkolna oraz osoby w niej przebywające mogą wpłynąć na podniesienie poziomu edukacji. Pozytywny klimat w szkole, prawdziwa spójność, współpraca nauczycieli i motywacja mają ogromny wpływ na podejście uczniów do uczenia się i wyniki ich w nauce. Zabawa i działania motywacyjne mogą być inspirujące dla rozwoju poczucia przynależności i atmosfery wspólnoty, tolerancji i ducha zespołu oraz dla poprawy umiejętności komunikacyjnych. Budowanie zespołu przyczynia się do wspólnego rozwiązywania problemów, rozwijania empatii i zaufania do grupy i do siebie, wzmacniania kreatywności i zwiększania poczucie własnej wartości.

 
20211001_105321_0.jpg

20211001_105324.jpg

20211001_105726.jpg

20211001_105712.jpg

20211001_112252.jpg
.

 

Typ: 
Zwykła