Skip to content Skip to navigation

Czym jest „Cancel cultur”

.

6 grudnia uczniowie klasy 2 PRS mieli okazję zapoznać się na godzinie wychowawczej z pojęciem „Cancel cultur” inaczej kulturą unieważniania. Zjawisko to coraz częściej obserwujemy nie tylko za oceanem, skąd do nas przybyło, lecz także w Polsce. Polega ono na anulowaniu kogoś z powodu jednego fałszywego kroku albo odrębnej opinii, co powoduje, że przestaje być jednym z nas, cały jego dorobek przestaje się liczyć, a on sam zostaje uznany za niegodnego naszej uwagi i czasu, i to nawet bez próby zrozumienia go czy choćby rozmowy. Ważnym narzędziem cancel kultur są media społecznościowe, które zaprojektowane są tak, aby żerować na naszych najniższych instynktach, wcale nie ułatwiając efektywnej komunikacji. Polaryzują, dając początek fatalnej w skutkach kulturze unieważniania.
 
Podczas lekcji uczniowie obejrzeli materiał filmowy, w którym zaprezentowane zostały przykłady tzw. „cancel cultur” zarówno w Polsce jak i za granicą.
 
W czasie lekcji dyskutowaliśmy o tym jakie zagrożenia niesie za sobą to zjawisko, czy można zabronić wyrażania własnej opinii lub jej krytyki, czym jest hejt, dlaczego społeczeństwo się polaryzuje.  
 
Uczniowie mieli za zadanie w grupach przelać na kartkę swoje odczucia z dzisiejszej lekcji w dowolnej formie plastycznej lub opisowej, słuchając utworu Czesława Niemena pt. „Dziwny jest ten świat”.
 
Zajęcia były poprowadzone przez p. Małgorzatę Dyr metodami aktywizującymi, zaobserwowanymi także w Barcelonie, podczas pobytu w tamtejszej szkole, w ramach realizacji działań projektu Erasmus + „Innowacyjny nauczyciel” 2020-1-PL01-KA101-079499.

 
263463240_245938330940619_8472753805477606037_n.jpg

263599804_1098762234269986_479975217854859009_n.jpg

264358146_1858551014332959_7123834099975987454_n.jpg

264022132_929751271080904_3515589809179807490_n.jpg

265437358_273567257957550_7482598192099866080_n.jpg

263482806_4614819065273074_3859688841650353383_n.jpg

263618371_935195583768709_8959362519815967197_n.jpg
.

Typ: 
Zwykła