Skip to content Skip to navigation

Dzień Edukacji Narodowej

.

Dzień Edukacji Narodowej, polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela.
Komisja Edukacji Narodowej była pierwszym ministerstwem oświaty w Polsce i pierwszą taką instytucją w Europie. Do jej zasług należy przygotowanie nowych programów nauczania, stworzenie podstaw szkolnictwa średniego i seminariów nauczycielskich przy uniwersytetach, a także przyczynienie się do powstania podwalin polskiej terminologii naukowej w dziedzinie matematyki, fizyki czy chemii poprzez publikację nowoczesnych podręczników szkolnych.
Podstawą prawną, którą stanowi Dzień Edukacji Narodowej jest Ustawa o systemie oświaty, zapisy Karty Nauczyciela ze 26 stycznia 1982 r. oraz rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r.
 
W Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu można obejrzeć gazetkę upamiętniającą ten dzień.
 
Na zajęciach bibliotecznych klasa 2PHS zapoznała się z historią Dnia Edukacji Narodowej. Następnie chętne osoby zaprezentowały krótki montaż słowny dotyczący święta.

 
2_18.jpg

3_19.jpg

4_20.jpg

7_10.jpg

8_5.jpg

9_2.jpg

10_2.jpg

11_2.jpg

12.jpg

13.jpg

14_0.jpg

5_12.jpg

6_12.jpg

.

Typ: 
Zwykła