Skip to content Skip to navigation

Egzamin czeladniczy

.

Egzamin czeladniczy jest formą sprawdzenia opanowanych wiadomości i umiejętności w zakresie danego zawodu. Osoba, która zdała egzamin uzyskuje świadectwo czeladnicze potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych. Dokument ten daje uprawnienia do wykonywania zawodu w kraju, jak i zagranicą. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu wchodzi naprzeciw wszystkim uczniom, rzemieślnikom oraz nauczycielom i w ramach zadania sfinansowanego ze środków Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Program Wsparcia Edukacji", w module innowacyjna edukacja - stworzyła filmy instruktażowe po to, aby przynieść korzyści dla uczniów, rzemieślników, a także nauczycieli. Filmy mają na celu uzupełnienie wiedzy oraz wykorzystanie ich także podczas przedmiotów teoretycznych zawodowych, realizowanych w placówkach dydaktycznych. Link do filmów: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-UA5xTshfdzwI6fN4cmc50UuOip8mAsy

 

Typ: 
Zwykła