Skip to content Skip to navigation

Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich w Brzegu.

.

17.11.2022 r. odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich w Brzegu.  W etapie okręgowym wzięły udział 2 uczennice z klasy czwartej technikum ekonomicznego- najlepsze po etapie szkolnym: Anna Jadach i Klaudia Burzawa.
Opiekunem była Pani Jolanta Płotnicka.
Rezultat zmagań uczennic w etapie okręgowym będzie znany 30 listopada 2022 r.
Trzymamy kciuki!
 
Przypominamy, że laureaci i finaliści Olimpiady WiUM mogą być zwolnieni z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego.
Program Olimpiady, obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki ogólnej w dziedzinie nauk ekonomicznych i tematu wiodącego. Temat wiodący VIII Olimpiady WiUM brzmi: „Funkcjonowanie gospodarki w dobie kryzysu energetycznego”. Szczegóły zawarte są w Programie Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich. 
Informacje dotyczące Olimpiady zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie - www.zscku.konin.pl oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych – www.tworczeiaktywne.pl

 
4_24.jpg

3_24.jpg

1_11.jpg

.

 
 

Typ: 
Zwykła