Skip to content Skip to navigation

Etap rejonowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu 2022

.

02 grudnia 2022r. uczennice klas IV Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu, stanęły w szranki ze zwycięzcami eliminacji szkolnych Olimpiady Wiedzy o Żywieniu 2022 szkół ponadpodstawowych z trzech województw: dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego. Sprawdzenie wiedzy odbywało się w dwóch etapach – praktycznym (pełne opracowanie jadłospisu diety lekkostrawnej) i teoretycznym (test wiedzy składający się z 60 pytań).
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych problematyką potrzeb pokarmowych człowieka i sposobów ich prawidłowego zaspakajania, wartości odżywczej i prozdrowotnej żywności, gastronomii i kelnerstwa oraz roli żywienia w zapobieganiu chorobom dietozależnym, a także tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy.
Weronika Zdunek (z klasy IV GTŻ) i Kornelia Przybylska (z klasy IV PGH) rywalizowały z „najlepszymi” w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica "Handlówka" w Jeleniej Górze. Są z siebie bardzo dumne, bo w naszych oczach „już wygrały”. Na oficjalne wyniki jednak musimy poczekać do 31.12.2022r.
Opiekunami dziewcząt były Panie Małgorzata Plis-Lozer i Anna Nowak.

 
2_25.jpg

3_27.jpg

4_27.jpg

5_17.jpg

6_16.jpg

7_14.jpg

8_9.jpg

9_8.jpg

10_7.jpg

11_6.jpg

12_1.jpg

.

 
 

Typ: 
Zwykła