Skip to content Skip to navigation

Etap szkolny „Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych”.

.

Dnia 24.11.2022 o godz. 8.00 w sali 32  odbędzie się etap szkolny „Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych”. Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu bolesławieckiego. Celem konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, mobilizowanie do samodzielnej i  systematycznej pracy oraz podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży, jak i wzbogacenie znajomości języka niemieckiego. Zakres wiedzy obejmuje treści ujęte w podstawie programowej języka niemieckiego dla szkoły ponadpodstawowej na poziomie podstawowym w klasach I i II: treści leksykalno-gramatyczne, treści realioznawcze (informacje geograficzne, święta i uroczystości, kulinaria, najsłynniejsze zabytki, znane postaci.)Test zawiera także zadania rozwijające kreatywność uczniów i twórcze myślenie.  Czas trwnia konkursu na etapie szkolnym- 60 minut.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

.
 

Typ: 
Zwykła