Skip to content Skip to navigation

Etap szkolny II Powiatowego Konkursu Wiedzy o Rynku Pracy

13 marca 2024 r.  odbył się etap szkolny II Powiatowego Konkursu Wiedzy o Rynku Pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych liceum i technikum, którego organizatorem jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, a współorganizatorem Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu. Do konkursu przystąpiło 51 uczniów wszystkich klas w zawodzie technik ekonomista.
Do etapu  powiatowego, który odbędzie się 10 kwietnia 2024 r. zakwalifikowały się następujące osoby:
  1. Patrycja Pawlikowska, klasa 4PTE, 37 punkty
  2. Anna Jadach, klasa 4PTE, 33 punkty
 
Głównym celem konkursu jest kształtowanie aktywnej postawy młodych ludzi wobec życia zawodowego poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości osób młodych na temat rynku pracy, jego realiów, wymagań, sposobów poruszania się po nim, instytucji rynku pracy.
Wszystkie etapy konkursu obejmują wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z podstaw przedsiębiorczości  liceum i technikum.

 
42e25b7b-3201-4f20-99c1-883d0cb20622.jpeg

6371e07c-cf75-46f8-92e5-7a40010d8fe9.jpeg

1e982c04-1b58-4a8d-a656-38d6dfddbbc6.jpeg

ecee74a8-5edb-42e6-8d5a-d58d9055d5d1.jpeg

0539f3de-d4b9-4291-83f7-f8fb4a7322fe.jpeg

 

Typ: 
Zwykła