Skip to content Skip to navigation

Etap szkolny Olimpiady Języka Angielskiego

.

4. listopada 2022 r. o godz.  9:00 dość liczna grupa ochotników  – bo aż  22 uczniów - ZSOiZ  wzięła udział w I etapie olimpiady z j. angielskiego, która organizowana jest przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego.
Na etapie szkolnym test składał się z 60 zadań, podzielonych po połowie między gramatykę i słownictwo. Uczniowie pisali go przez 60 minut. Niedozwolone było korzystanie ze słowników, telefonów i innych pomocy.
Choć test nie należał do łatwych i należało poświęcić sporo czasu by się do niego przygotować niewątpliwie warto było się trudzić, gdyż laureaci i finaliści olimpiady otrzymują ocenę celującą z j. angielskiego  na koniec roku szkolnego. Natomiast laureaci zawodów III stopnia, a także finaliści, mogą być zwolnieni w części lub całości z postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego wstępu do szkół wyższych – na mocy uchwał Senatów poszczególnych uczelni. Komitet Główny wydaje uczestnikom zaświadczenia o uzyskanych uprawnieniach. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody, które są im wręczane w czasie uroczystości zakończenia zawodów.
Uczniowie przystępujący do I i II etapu zawodów musieli wykazać się znajomością materiału językowego zawartego w programach nauczania języka angielskiego w szkole średniej  oraz wiadomościami z zakresu zagadnień współczesnych, historii i literatury Anglii i USA.

 
20221104_085906 (Copy).jpg

20221104_085858 (Copy).jpg

20221104_085852 (Copy).jpg

20221104_085843 (Copy).jpg

20221104_085852 (Copy)_0.jpg

20221104_085837 (Copy).jpg

20221104_085835 (Copy).jpg

20221104_090658 (Copy).jpg

20221104_090655 (Copy).jpg

.

Typ: 
Zwykła