Skip to content Skip to navigation

Etap szkolny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich za nami

.

18.10.2022 r. odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich.
W etapie szkolnym wzięło udział 15 uczniów z klas czwartych technikum ekonomicznego.
Do etapu okręgowego, który odbędzie się 17.11.2022 r. w Brzegu, zakwalifikowały się dwie uczennice z klasy IV TE:
Anna Jadach i Klaudia Burzawa.
Opiekunem jest Pani Jolanta Płotnicka.
Przypominamy, że laureaci i finaliści Olimpiady WiUM mogą być zwolnieni z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego.
Program Olimpiady, obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki ogólnej                       
w dziedzinie nauk ekonomicznych i tematu wiodącego. Temat wiodący VIII Olimpiady WiUM brzmi: „Funkcjonowanie gospodarki w dobie kryzysu energetycznego”. Szczegóły zawarte są w Programie Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich. 
Informacje dotyczące Olimpiady zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie - www.zscku.konin.pl oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych – www.tworczeiaktywne.pl

 
3_20.jpg

.

Typ: 
Zwykła