Skip to content Skip to navigation

Grupa nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyła w szkoleniach w Helsinkach w Finlandii.

Podczas przerwy wakacyjnej grupa nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyła w szkoleniach w Helsinkach w Finlandii. Byli to nauczyciele kształcenia zawodowego oraz przedmiotów ogólnokształcących w tym języków obcych: Pani Anna Nowak, Emilia Radlak, Magdalena Zeszutek, Edyta Gorczyca, Jolana Płotnicka, Danuta Jarosz,  Lucyna Hajduk, Jolanta Lewicka, Edyta Chomiaczewska, Magdalena Białobrzeska, Gracja Słotwińska, Roksana Śliwińska.
 Projekt pn. „Innowacyjny nauczyciel” zorganizowany został w ramach programu Erasmus plus (Akcja KA1 „mobilność nauczycieli”) i był realizowany we współpracy z instytucją partnerską Sherlock Edu London.
 
Celem projektu  „Innowacyjny nauczyciel”  jest:
  • podnoszenie jakości i efektywności kształcenia kadry,
  • doskonalenie praktycznych umiejętności edukacyjnych,
  • wykorzystanie najnowszych technologii informacyjno–komunikacyjnych w kształceniu,
  • zdobycie doświadczenia w wielokulturowym środowisku,
  • doskonalenie języka obcego,
  • zwiększenie mobilności nauczycieli,
  • zwiększenie atrakcyjności kształcenia,
  • poznanie dziedzictwa kulturowego kraju partnerskiego.
 
Nauczyciele aktywnie uczestniczyli w 8 szkoleniach o zróżnicowanej tematyce:
Włączanie nowoczesnych technologii w proces kształcenia
- Cyfryzacja w edukacji /Grywalizacja   
- Innowacyjne podejścia w edukacji
- Strategie coachingowe w procesie edukacyjnym
- Nauczanie problemowe / nauczanie metodą projektu
- Promowanie kreatywnego myślenia w procesie kształcenia
- Nowe metody/podejścia w nauczaniu języków obcych
- CLIL – metoda zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu
 
Szkolenia zakończyły się otrzymaniem przez nauczycieli certyfikatu Europass – Mobilność oraz certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach wydanych przez instytucję partnerska Sherlock Edu London.
Po zajęciach nauczyciele mieli możliwość zwiedzania i odkrywania ciekawych miejsc w Helsinkach, próbowania tradycyjnych potraw a nawet podjęli próby uczenia się języka fińskiego.
 Zdobytą wiedzę i umiejętności uczestnicy szkoleń planują wykorzystywać podczas zajęć z uczniami oraz dzielić się nowymi doświadczeniami i dobrymi praktykami z pozostałymi nauczycielami ZSOiZ.

 
Obraz4.png

Obraz1.jpg

Obraz2.jpg

Obraz13.jpg
Obraz14.jpg

Obraz15.jpg

sherlock logo.png

 
Typ: 
Zwykła