Skip to content Skip to navigation

I edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Reklamy pt. „Kreatywni w Reklamie”

.

W roku szkolnym 2023/2024 po raz pierwszy odbyła się I edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Reklamy pt. „Kreatywni w Reklamie”, organizowanej przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej i Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie, dla uzdolnionej młodzieży szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodzie technik reklamy i nie tylko.
 
Autorkami pytań na etapie szkolnym były nauczycielki przedmiotów zawodowych: pani Dorota Wojtyniak, pani Roksana Śliwińska, pani Agnieszka Grzęda i pani Agnieszka Kamińska-Zdunek.
 
Olimpiada została wpisana przez MEN do wykazu turniejów i olimpiad tematycznych, związanych z wybraną dziedziną wiedzy, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) są zwolnieni z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego .
 
Celem Olimpiady jest przede wszystkim propagowanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu reklamy i jej kreowania oraz promocji i marketingu. Dążymy do podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych oraz wspieramy uczniów w przygotowaniu do dalszych etapów edukacji, na przykład na studiach wyższych, na kierunkach związanych z kreowaniem materiałów reklamowych, promocją, budowaniem wizerunku, marketingiem.
 
Do zawodów na etapie szkolnym przystąpiło 26 uczniów technikum reklamy.
Wszyscy zdobyli wymagane 50% punktów, aby ubiegać się o udział w zawodach II stopnia 10 stycznia 2024 roku.
Z niecierpliwością czekamy na decyzję kapituły, który z uczniów weźmie udział w II etapie.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wyników.
Typ: 
Zwykła