Skip to content Skip to navigation

Informacja dla kandydatów do klas pierwszych

Drodzy Kandydaci i Rodzice,

dnia 22.07.2021 r. zostaną zamieszczone na tablicy (na parterze szkoły) listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych. W związku z tym zapraszam rodziców i kandydatów na zebranie, które odbędzie się 22.07.2021 r. o godz. 16:00 w sali gimnastycznej. Na zebraniu zostaną omówione sprawy dotyczące podręczników, badań lekarskich, stroju zawodowego i organizacji pracy w nowym roku szkolnym.

Serdecznie zapraszam, Laura Słocka
dyrektor

Typ: 
Zwykła