Skip to content Skip to navigation

Informacja dla rodziców i uczniów klas pierwszych

Informacja dla rodziców i uczniów klas pierwszych
ZSOiZ im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu.
 
 
Szanowni rodzice, drodzy uczniowie informujemy, że wszyscy uczniowie naszej szkoły objęci są opieką psychologa i pedagoga szkolnego oraz opieką pielęgniarską.
 
 
W szkole funkcjonuje Rada Rodziców - składki na jej działalność są dobrowolne. Roczna składka wynosi 50 zł i wpisowe 100 zł.
Wpłaty można dokonać u wychowawcy klasy lub na konto bankowe Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. mjra H. Sucharskiego , ul. Komuny Paryskiej 6, 59-700 Bolesławiec o numerze:
 

27 1090 1939 0000 0001 3172 1253
 
w treści przelewu podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
 
 
Informujemy również, że obowiązujący podczas uroczystości strój galowy to ciemne spodnie lub spódnica oraz biała bluzka.
Typ: 
Zwykła