Skip to content Skip to navigation

Informacja o Olimpiadzie WiUM

.

Komitet Szkolny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VIII Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich. Etap szkolny odbędzie się 18.10.2022 r. o godzinie 11.30 w sali nr 74.
Laureaci i finaliści Olimpiady WiUM mogą być zwolnieni z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego, ale przywilej ten dotyczy tylko zawodów technik ekonomista
i technik rachunkowości.
Program Olimpiady, obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki ogólnej                       
w dziedzinie nauk ekonomicznych i tematu wiodącego. Temat wiodący VIII Olimpiady WiUM brzmi: „Funkcjonowanie gospodarki w dobie kryzysu energetycznego”. Szczegóły zawarte są w Programie Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich. 
Informacje dotyczące Olimpiady zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie - www.zscku.konin.pl oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych – www.tworczeiaktywne.pl
Chętnych do wzięcia udziału w Olimpiadzie WiUM zapraszamy do zgłaszania się do Pani Jolanty Płotnickiej do 14.10.2022 r. do godz. 15.00- osobiście lub e-mailowo j.plotnicka@sucharski.boleslawianie.pl
Typ: 
Zwykła