Skip to content Skip to navigation

"Juliusz Słowacki - turysta i pielgrzym" - wykład pani profesor Ewy Grzędy

W dniu 24 stycznia 2022 r., dzięki współpracy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich z panem Bartoszem Korzeniewskim, profesorem uczelni Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu mieli okazję wysłuchać wykładu pani profesor Ewy Grzędy (Uniwersytet Wrocławski), pt. "Juliusz Słowacki - turysta i pielgrzym".
Niecodzienne podejście do tematu i obecność profesora wyższej uczelni spowodowało, że uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w lekcji.
Wykład odbył się w ramach obchodzonego Roku Polskiego Romantyzmu.
Badacze literatury uznają, że wydany w 1822 r. (200 lat temu) w Wilnie pierwszy tomik poezji Adama Mickiewicza, młodego studenta Uniwersytetu, jest początkiem polskiego romantyzmu i zmienia cały bieg polskiej literatury. Pani profesor Ewa Grzęda stwierdza nawet, "że twórczość polskich romantyków - literacka, muzyczna, malarska ale także naukowa, odegrała istotniejsza rolę w przetrwaniu narodu, niż powstania zbrojne. To dzięki niej naród nie zapomniał o swoich korzeniach, ale także formułował pewne cele i próbował przewidywać przyszłość, co oznaczało dążenie do odbudowy państwa".
Na zakończenie, pani profesor wyraziła zainteresowanie kolejnymi spotkaniami z uczniami ZSOiZ.

 
1_3.jpg

3_7.jpg

6_4.jpg

IMG_20220124_104736 (Copy).jpg

IMG_20220124_110004 (Copy).jpg

IMG_20220124_110048 (Copy).jpg

IMG_20220124_110057 (Copy).jpg

IMG_20220124_112221 (Copy).jpg

IMG_20220124_111118 (Copy).jpg

IMG_20220124_112106 (Copy).jpg

IMG_20220124_113704 (Copy).jpg

IMG_20220124_120445 (Copy).jpg

IMG_20220124_120433 (Copy).jpg

.

Typ: 
Zwykła