Skip to content Skip to navigation

Kiermasz podręczników

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW
 
 
Kiermasz podręczników odbędzie się w dniach 6 i 7 września o godz.10:25 (i na kolejnych przerwach lekcyjnych) w bibliotece szkolnej.
 
REGULAMIN
SZKOLNEGO KIERMASZU PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH
 w Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu

 
1. Organizatorem SZKOLNEGO KIERMASZU PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH „DAJ KSIĄŻCE DRUGIE ŻYCIE”, zwanego dalej kiermaszem, jest Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu.
2. Celem kiermaszu jest umożliwienie sprzedaży i zakupu używanych podręczników przez uczniów naszej szkoły.
3. Szkoła umożliwia kontakt sprzedającego z kupującym i nie pobiera z tego tytułu żadnych prowizji. Podręczniki wystawiają sprzedający. Nie dostarcza się ich wcześniej do czytelni!
4. Kiermasz odbywa się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. 
5. Podręczniki przeznaczone do sprzedaży wyceniają uczniowie wraz z rodzicami, przy czym cena podręcznika używanego nie może być wyższa niż 70% wartości podręcznika nowego. Przy wycenie należy uwzględnić stan podręcznika, za który odpowiadają sprzedający uczniowie.
6. Kiermasz nie dotyczy sprzedaży ćwiczeń.
7. Zarówno uczniowie sprzedający, jak i kupujący zobowiązani są o dokładne zapoznanie się z wykazem podręczników obowiązującym w szkole w bieżącym roku szkolnym. Wykaz dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
Typ: 
Zwykła