Skip to content Skip to navigation

Kolejny etap projektu Erasmus + „Kreatywny zespół szkolny” – zakończony sukcesem

.
Kolejny etap projektu Erasmus + „Kreatywny zespół szkolny” – zakończony sukcesem
Grupa 7 nauczycieli, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego, od 02-08.07.2021r. odbywała bardzo interesujące szkolenia międzynarodowe w Barcelonie w ramach realizacji projektu „Kreatywny zespół szkolny”. Szkolenie miało poszerzyć wiedzę nauczycieli na temat kreatywnych metod nauczania, poznawania swoich zasobów niezbędnych do osiągania celów zawodowych i osobistych, poszukiwania rozwiązań do zarządzania zajęciami dla nauczycieli, poznania technik budowania zespołu szkolnego czy wspierania uczniów o specjalnych potrzebach.
Uczestnicy szkoleń zapoznali członków Rady Pedagogicznej z tematyką kursów podczas zebrania dnia 27.08.2021r.
Oprócz tego będą dzielić się zdobytą wiedzą z nauczycielami podczas zebrań członków poszczególnych komisji oraz rodzicami podczas spotkań.
Nabyte umiejętności zawodowe będą oczywiście wykorzystywane podczas pracy z młodzieżą.
Projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach programu Erasmus + „Kreatywny zespół szkolny” - 2019-1-PL01-KA101-063436. Realizacja mobilności była możliwa dzięki zaangażowaniu pani Laury Słockiej - dyrektora szkoły oraz pani Anny Nowak -   koordynatora projektu.
Zapraszam do obejrzenia krótkiej prezentacji ze szkolenia.

Kreatywny zespół szkolny - prezentacja 
.

Typ: 
Zwykła