Skip to content Skip to navigation

Kornel Miś odbył skrócone szkolenie w Świętoszowie

W piątek 9 lipca 2021 roku w jednostce wojskowej w Świętoszowie odbyła się przysięga wojskowa elewów służby przygotowawczej -absolwentów klas mundurowych. Od tego roku decyzją Ministra Obrony Narodowej  absolwenci szkół średnich Certyfikowanych Klas Mundurowych odbywają skrócone szkolenie trwające 12 dni zamiast 45 dni. Nasza szkoła od 3 lat jest jedyną w powiecie i jedną z siedmiu w województwie dolnośląskim biorącą udział w tym projekcie. Dwunastodniowe szkolenie odbył i zakończył absolwent ZSOiZ Kornel Miś. Warte podkreślenia jest ,że przełożeni chwalili przygotowanie i wiedzę Kornela. Jest to zasługą instruktorów z 23 Śląskiego Pułku Artylerii oraz nauczyciela przedmiotu Edukacja Wojskowa Dariusza Łomańskiego. Kornel zamierza wstąpić w szeregi Wojska Polskiego. Powodzenia.

 

Typ: 
Zwykła