Skip to content Skip to navigation

Lekcja budowania relacji w klasie 1 PTŻ

.

Uczniowie klasy 1 PTŻ wraz z wychowawcą, Panią Anną Nowak, zaczynają proces tworzenia swojej przestrzeni szkolnej i klasowej już od pierwszych dni w murach ZSOiZ.
Członkowie klasy 1 PTŻ dopiero rozpoczynają budować pozytywne relacje, służące rozwojowi, poprzez zaciekawienie, odkrywanie potrzeb, akceptację, otwartość, autentyczność, pozytywne nastawienie, kształtowanie zaufania, elastyczność i motywację do działania. Ale to jest dopiero początek dobrych zmian. Taką lekcję konstruowali wspólnie ze swoim coachem, a jednocześnie opiekunem klasy. Pani Anna Nowak, podczas zajęć,  zastosowała techniki pracy z uczniami, które poznała podczas szkolenia międzynarodowego pt.: ”Strategie coachingowe w procesie edukacyjnym” realizowanego w zakresie projektu pn. „Innowacyjny nauczyciel” zorganizowanego w ramach programu Erasmus+ (Akcja KA1 „mobilność nauczycieli”) we współpracy z instytucją partnerską Sherlock Edu London, w oparciu o fiński system szkolnictwa.

 
241640152_881191229453946_9075421422470063090_n_0.jpg

241439850_893476311572406_8594011331429035841_n.jpg

241349438_369494581319164_2618407907116944858_n_0.jpg

241495556_4312454695477002_1948678450335732683_n_0.jpg

241334559_225525479545034_1535333092046843038_n_0.jpg

241397860_2664164697221170_8841007561921747397_n_0.jpg

241642540_382351040134380_6943706055212591673_n_0.jpg

241559941_526355715120688_4552917029167213282_n_0.jpg

 

Typ: 
Zwykła