Skip to content Skip to navigation

Lekcja otwarta w klasie 1PHS

.

25 maja 2022 r. pani  Jolanta Mazur nauczyciel przedmiotów zawodowych przeprowadziła lekcję otwartą w klasie 1PHS w zawodzie technik spedytor. W ramach przedmiotu techniki biurowe i informatyczne nauczycielka zaprezentowała przyszłym  spedytorom sprzęt i urządzenia biurowe ułatwiające pracę w biurze. Uczniowie mogli samodzielnie  posłużyć się przyborami i urządzeniami biurowymi tj. bindowania, termobindownica, niszczarka, laminator, gilotyna. Młodzież z zapałem korzystała z przyborów i urządzeń, których zadaniem było ułatwienie, uporządkowanie i zwiększenie estetyki pracy biurowej. Po zrealizowanej lekcji uczniowie uporządkowali swoje stanowiska pracy stosując zasadę ,że nawet najnowocześniejszy sprzęt nie zastąpi solidnej i uporządkowanej pracy.
 
image6.jpeg

image7.jpeg

image8.jpeg

image9.jpeg

image11.jpeg

image12.jpeg

image13.jpeg

image14.jpeg

image3.jpeg

image4_0.jpeg

image5.jpeg
.

 
 
 
Typ: 
Zwykła